Plass Navn Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Lars Vatnebryn Sandviken 03:16.7 (1) 02:44.8 (1) 01:10.9 (2) 07:12.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.2 00:00.6
Prosent bak 0% 0% 0.3% 0.1%
Total plass per etappe 1 1 1
2 Preben Alexander Nøkleby 03:19.2 (2) 02:49.7 (2) 01:10.7 (1) 07:19.6 00:07.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:02.5 00:04.9 00:00.0 00:02.6
Prosent bak 1.3% 3.0% 0% 1.4%
Total tid bak vinner 2.5s 7.4s 7.2s
Total plass per etappe 2 2 2
3 Nikolai Sele 03:29.6 (4) 02:54.8 (3) 01:18.7 (4) 07:43.1 00:30.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:12.9 00:10.0 00:08.0 00:10.0
Prosent bak 6.6% 6.1% 11.3% 8.0%
Total tid bak vinner 12.9s 22.9s 30.7s
Total tid bak rytter foran 10.4s 15.5s 23.5s
Total plass per etappe 4 3 3
4 Tom Custers Nedrebø 03:29.1 (3) 03:00.9 (4) 01:21.2 (7) 07:51.2 00:38.8
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:12.4 00:16.1 00:10.5 00:13.0
Prosent bak 6.3% 9.8% 14.9% 10.3%
Total tid bak vinner 12.4s 28.5s 38.8s
Total tid bak rytter foran -0.5s 5.6s 8.1s
Total plass per etappe 3 4 4
5 Svein Øvsthus 03:29.9 (5) 03:03.7 (7) 01:34.7 (32) 08:08.3 00:55.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:13.2 00:18.9 00:24.0 00:18.0
Prosent bak 6.7% 11.5% 33.9% 17.4%
Total tid bak vinner 13.2s 32.1s 55.9s
Total tid bak rytter foran 0.8s 3.6s 17.1s
Total plass per etappe 5 5 5
6 Thomas Velde 03:46.8 (10) 03:01.6 (5) 01:22.2 (9) 08:10.6 00:58.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:30.1 00:16.8 00:11.5 00:19.6
Prosent bak 15.3% 10.2% 16.3% 13.9%
Total tid bak vinner 30.1s 46.9s 58.2s
Total tid bak rytter foran 16.9s 14.8s 2.3s
Total plass per etappe 10 6 6
7 Thormod Liljedahl Ulvund 03:38.9 (7) 03:15.7 (16) 01:21.5 (8) 08:16.1 01:03.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:22.2 00:30.9 00:10.8 00:21.0
Prosent bak 11.3% 18.8% 15.3% 15.1%
Total tid bak vinner 22.2s 53.1s 63.7s
Total tid bak rytter foran -7.9s 6.2s 5.5s
Total plass per etappe 7 9 7
8 Mark Basso 03:37.9 (6) 03:14.7 (14) 01:23.9 (14) 08:16.5 01:04.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:21.2 00:29.9 00:13.2 00:21.3
Prosent bak 10.8% 18.1% 18.7% 15.9%
Total tid bak vinner 21.2s 51.1s 64.1s
Total tid bak rytter foran -1.0s -2.0s 0.4s
Total plass per etappe 6 8 8
9 Magne Holand 03:49.4 (11) 03:02.6 (6) 01:25.9 (16) 08:17.9 01:05.5
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:32.7 00:17.8 00:15.2 00:21.0
Prosent bak 16.6% 10.8% 21.5% 16.3%
Total tid bak vinner 32.7s 50.5s 65.5s
Total tid bak rytter foran 11.5s -0.6s 1.4s
Total plass per etappe 11 7 9
10 Oddbjørn Egge Ødegaard 03:40.2 (8) 03:14.7 (15) 01:23.2 (12) 08:18.1 01:05.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:23.5 00:29.9 00:12.5 00:21.6
Prosent bak 11.9% 18.1% 17.7% 15.9%
Total tid bak vinner 23.5s 53.4s 65.7s
Total tid bak rytter foran -9.2s 2.9s 0.2s
Total plass per etappe 8 10 10
11 Anders Veland 03:55.3 (17) 03:05.9 (8) 01:19.9 (5) 08:21.1 01:08.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:38.6 00:21.1 00:09.2 00:22.6
Prosent bak 19.6% 12.8% 13.0% 15.1%
Total tid bak vinner 38.6s 59.7s 68.7s
Total tid bak rytter foran 15.1s 6.3s 3.0s
Total plass per etappe 17 12 11
12 Borge Håmsø 03:46.7 (9) 03:09.5 (10) 01:26.6 (18) 08:22.8 01:10.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:30.0 00:24.7 00:15.9 00:23.3
Prosent bak 15.3% 15.0% 22.5% 17.6%
Total tid bak vinner 30.0s 54.7s 70.4s
Total tid bak rytter foran -8.6s -5.0s 1.7s
Total plass per etappe 9 11 12
13 Arild Gravdal 03:50.5 (13) 03:13.6 (13) 01:22.5 (11) 08:26.6 01:14.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:33.8 00:28.8 00:11.8 00:24.0
Prosent bak 17.2% 17.5% 16.7% 17.1%
Total tid bak vinner 33.8s 62.6s 74.2s
Total tid bak rytter foran 3.8s 7.9s 3.8s
Total plass per etappe 13 13 13
14 Frank Seidel 03:49.7 (12) 03:17.8 (20) 01:20.0 (6) 08:27.5 01:15.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:33.0 00:33.0 00:09.3 00:25.0
Prosent bak 16.8% 20.0% 13.2% 16.7%
Total tid bak vinner 33.0s 66.0s 75.1s
Total tid bak rytter foran -0.8s 3.4s 0.9s
Total plass per etappe 12 15 14
15 Magnus Tveit 03:55.6 (18) 03:11.2 (11) 01:30.9 (24) 08:37.7 01:25.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:38.9 00:26.4 00:20.2 00:28.0
Prosent bak 19.8% 16.0% 28.6% 21.5%
Total tid bak vinner 38.9s 65.3s 85.3s
Total tid bak rytter foran 5.9s -0.7s 10.2s
Total plass per etappe 18 14 15
16 Martin Høydahl 03:52.9 (14) 03:16.8 (17) 01:30.4 (23) 08:40.1 01:27.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:36.2 00:32.0 00:19.7 00:29.0
Prosent bak 18.4% 19.4% 27.9% 21.9%
Total tid bak vinner 36.2s 68.2s 87.7s
Total tid bak rytter foran -2.7s 2.9s 2.4s
Total plass per etappe 14 16 16
17 Marius Heggholmen 04:02.2 (21) 03:08.6 (9) 01:32.9 (29) 08:43.7 01:31.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:45.5 00:23.8 00:22.2 00:30.0
Prosent bak 23.1% 14.4% 31.4% 23.0%
Total tid bak vinner 45.5s 69.3s 91.3s
Total tid bak rytter foran 9.3s 1.1s 3.6s
Total plass per etappe 21 17 17
18 Einar Frønum 04:01.9 (19) 03:17.0 (18) 01:24.9 (15) 08:43.8 01:31.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:45.2 00:32.2 00:14.2 00:30.3
Prosent bak 23.0% 19.5% 20.1% 20.9%
Total tid bak vinner 45.2s 77.4s 91.4s
Total tid bak rytter foran -0.3s 8.1s 0.1s
Total plass per etappe 19 18 18
19 Kristoffer Rakneberg 04:02.1 (20) 03:18.5 (21) 01:28.1 (20) 08:48.7 01:36.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:45.4 00:33.7 00:17.4 00:32.6
Prosent bak 23.1% 20.4% 24.6% 22.7%
Total tid bak vinner 45.4s 79.1s 96.3s
Total tid bak rytter foran 0.2s 1.7s 4.9s
Total plass per etappe 20 19 19
20 Sam Mccloy 04:12.6 (26) 03:12.8 (12) 01:29.1 (21) 08:54.5 01:42.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:55.9 00:28.0 00:18.4 00:34.0
Prosent bak 28.4% 17.0% 26.0% 23.8%
Total tid bak vinner 55.9s 83.9s 102.1s
Total tid bak rytter foran 10.5s 4.8s 5.8s
Total plass per etappe 26 20 20
21 Even Jahnsen 04:12.0 (25) 03:17.4 (19) 01:26.4 (17) 08:55.8 01:43.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:55.3 00:32.6 00:15.7 00:34.3
Prosent bak 28.1% 19.8% 22.2% 23.4%
Total tid bak vinner 55.3s 87.9s 103.4s
Total tid bak rytter foran -0.6s 4.0s 1.3s
Total plass per etappe 25 21 21
22 Carl Van Den Boom 04:10.3 (24) 03:24.4 (24) 01:23.7 (13) 08:58.4 01:46.0
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:53.6 00:39.6 00:13.0 00:35.0
Prosent bak 27.2% 24.0% 18.4% 23.2%
Total tid bak vinner 53.6s 93.2s 106.0s
Total tid bak rytter foran -1.7s 5.3s 2.6s
Total plass per etappe 24 22 22
23 Hakon Skålnes 03:53.7 (15) 03:59.1 (39) 01:15.8 (3) 09:08.6 01:56.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:37.0 01:14.3 00:05.1 00:38.0
Prosent bak 18.8% 45.1% 7.2% 23.7%
Total tid bak vinner 37.0s 111.3s 116.2s
Total tid bak rytter foran -16.6s 18.1s 10.2s
Total plass per etappe 15 28 23
24 Halvor Odden 04:09.8 (23) 03:29.4 (28) 01:30.1 (22) 09:09.3 01:56.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:53.1 00:44.6 00:19.4 00:39.3
Prosent bak 27.0% 27.1% 27.4% 27.2%
Total tid bak vinner 53.1s 97.7s 116.9s
Total tid bak rytter foran 16.1s -13.6s 0.7s
Total plass per etappe 23 25 24
25 Magnus Innerdal 04:16.0 (27) 03:22.3 (23) 01:31.7 (27) 09:10.0 01:57.6
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:59.3 00:37.5 00:21.0 00:39.6
Prosent bak 30.1% 22.8% 29.7% 27.5%
Total tid bak vinner 59.3s 96.8s 117.6s
Total tid bak rytter foran 6.2s -0.9s 0.7s
Total plass per etappe 27 24 25
26 Lars-Georg S. Paulsen 04:17.2 (29) 03:22.1 (22) 01:31.3 (25) 09:10.6 01:58.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:00.5 00:37.3 00:20.6 00:39.6
Prosent bak 30.8% 22.6% 29.1% 27.5%
Total tid bak vinner 60.5s 97.8s 118.2s
Total tid bak rytter foran 1.2s 1.0s 0.6s
Total plass per etappe 28 26 26
27 Petter Salen 04:03.6 (22) 03:31.3 (30) 01:44.1 (38) 09:19.0 02:06.6
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:46.9 00:46.5 00:33.4 00:42.6
Prosent bak 23.8% 28.2% 47.2% 33.1%
Total tid bak vinner 46.9s 93.4s 126.6s
Total tid bak rytter foran -13.6s -4.4s 8.4s
Total plass per etappe 22 23 27
28 Vegard Voll Bøyum 04:28.0 (33) 03:27.3 (26) 01:27.2 (19) 09:22.5 02:10.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:11.3 00:42.5 00:16.5 00:43.3
Prosent bak 36.2% 25.8% 23.3% 28.4%
Total tid bak vinner 71.3s 113.8s 130.1s
Total tid bak rytter foran 24.4s 20.4s 3.5s
Total plass per etappe 33 30 28
29 Will Clark 04:21.2 (30) 03:30.4 (29) 01:35.4 (34) 09:27.0 02:14.6
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:04.5 00:45.6 00:24.7 00:44.3
Prosent bak 32.8% 27.7% 34.9% 31.8%
Total tid bak vinner 64.5s 110.1s 134.6s
Total tid bak rytter foran -6.8s -3.7s 4.5s
Total plass per etappe 30 27 29
30 Johan Larsson 04:17.2 (28) 03:36.5 (33) 01:39.4 (35) 09:33.1 02:20.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:00.5 00:51.7 00:28.7 00:46.6
Prosent bak 30.8% 31.4% 40.6% 34.3%
Total tid bak vinner 60.5s 112.2s 140.7s
Total tid bak rytter foran -4.0s 2.1s 6.1s
Total plass per etappe 29 29 30
31 Jon Tøn 04:22.1 (31) 03:42.4 (35) 01:31.6 (26) 09:36.1 02:23.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:05.4 00:57.6 00:20.9 00:47.6
Prosent bak 33.2% 35.0% 29.6% 32.6%
Total tid bak vinner 65.4s 123.0s 143.7s
Total tid bak rytter foran 4.9s 10.8s 3.0s
Total plass per etappe 31 33 31
32 Rasmus Korvald Skaare 04:35.4 (37) 03:25.9 (25) 01:35.0 (33) 09:36.3 02:23.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:18.7 00:41.1 00:24.3 00:48.3
Prosent bak 40.0% 24.9% 34.4% 33.1%
Total tid bak vinner 78.7s 119.8s 143.9s
Total tid bak rytter foran 13.3s -3.2s 0.2s
Total plass per etappe 37 32 32
33 Frank Juklestad 04:22.5 (32) 03:36.3 (32) 01:47.2 (41) 09:46.0 02:33.6
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:05.8 00:51.5 00:36.5 00:51.6
Prosent bak 33.5% 31.3% 51.6% 38.8%
Total tid bak vinner 65.8s 117.3s 153.6s
Total tid bak rytter foran -12.9s -2.5s 9.7s
Total plass per etappe 32 31 33
34 Petter Hobbelstad 04:30.6 (34) 03:50.3 (38) 01:33.3 (30) 09:54.2 02:41.8
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:13.9 01:05.5 00:22.6 00:54.0
Prosent bak 37.6% 39.7% 32.0% 36.4%
Total tid bak vinner 73.9s 139.4s 161.8s
Total tid bak rytter foran 8.1s 22.1s 8.2s
Total plass per etappe 34 36 34
35 Andreas Nordheim 05:09.3 (43) 03:27.4 (27) 01:22.3 (10) 09:59.0 02:46.6
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:52.6 00:42.6 00:11.6 00:55.0
Prosent bak 57.2% 25.8% 16.4% 33.1%
Total tid bak vinner 112.6s 155.2s 166.6s
Total tid bak rytter foran 38.7s 15.8s 4.8s
Total plass per etappe 43 38 35
36 Morten Ente 04:33.7 (35) 03:44.7 (36) 01:44.3 (39) 10:02.7 02:50.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:17.0 00:59.9 00:33.6 00:56.3
Prosent bak 39.1% 36.3% 47.5% 41.0%
Total tid bak vinner 77.0s 136.9s 170.3s
Total tid bak rytter foran -35.6s -18.3s 3.7s
Total plass per etappe 35 35 36
37 John Torvald Indrebø 04:35.2 (36) 04:05.9 (40) 01:31.8 (28) 10:12.9 03:00.5
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:18.5 01:21.1 00:21.1 01:00.3
Prosent bak 39.9% 49.2% 29.8% 39.6%
Total tid bak vinner 78.5s 159.6s 180.5s
Total tid bak rytter foran 1.5s 22.7s 10.2s
Total plass per etappe 36 40 37
38 Bjørn Andreassen 04:36.3 (38) 03:36.1 (31) 02:02.9 (43) 10:15.3 03:02.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:19.6 00:51.3 00:52.2 01:01.3
Prosent bak 40.5% 31.1% 73.8% 48.5%
Total tid bak vinner 79.6s 130.9s 182.9s
Total tid bak rytter foran 1.1s -28.7s 2.4s
Total plass per etappe 38 34 38
39 Thomas Liane Stokka 04:47.9 (41) 03:39.4 (34) 01:48.5 (42) 10:15.8 03:03.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:31.2 00:54.6 00:37.8 01:01.0
Prosent bak 46.4% 33.1% 53.5% 44.3%
Total tid bak vinner 91.2s 145.8s 183.4s
Total tid bak rytter foran 11.6s 14.9s 0.5s
Total plass per etappe 41 37 39
40 Per Finne 04:39.6 (40) 04:07.2 (41) 01:34.0 (31) 10:20.8 03:08.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:22.9 01:22.4 00:23.3 01:02.6
Prosent bak 42.1% 50.0% 33.0% 41.7%
Total tid bak vinner 82.9s 165.3s 188.4s
Total tid bak rytter foran -8.3s 19.5s 5.0s
Total plass per etappe 40 42 40
41 Kristoffer Evensen 04:54.2 (42) 03:46.2 (37) 01:43.2 (37) 10:23.6 03:11.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:37.5 01:01.4 00:32.5 01:03.0
Prosent bak 49.6% 37.3% 46.0% 44.3%
Total tid bak vinner 97.5s 158.9s 191.2s
Total tid bak rytter foran 14.6s -6.4s 2.8s
Total plass per etappe 42 39 41
42 Fredrik Oma 04:37.0 (39) 04:09.2 (42) 01:41.5 (36) 10:27.7 03:15.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:20.3 01:24.4 00:30.8 01:05.6
Prosent bak 40.8% 51.2% 43.6% 45.2%
Total tid bak vinner 80.3s 164.7s 195.3s
Total tid bak rytter foran -17.2s 5.8s 4.1s
Total plass per etappe 39 41 42
43 Daniel Sapak 03:54.8 (16) 05:34.7 (43) 01:45.9 (40) 11:15.4 04:03.0
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:38.1 02:49.9 00:35.2 01:21.6
Prosent bak 19.4% 103.1% 49.8% 57.4%
Total tid bak vinner 38.1s 208.0s 243.0s
Total tid bak rytter foran -42.2s 43.3s 47.7s
Total plass per etappe 16 43 43
44 Martin Johannessen 05:14.9 (44) DNF DNS DNF
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:58.2 00:00.0 00:00.0 00:39.0
Prosent bak 60.1% 0% 0% 20.0%
Total tid bak vinner 118.2s NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran 80.1s NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1
45 Frode Bredesen DNS DNS DNS DNS
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total tid bak vinner NaNs NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran NaNs NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1
46 Carsten Cleve-Hansen DNS DNS DNS DNS
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total tid bak vinner NaNs NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran NaNs NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1
47 Christopher Ebbang DNS DNS DNS DNS
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total tid bak vinner NaNs NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran NaNs NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1
48 Petter D. Nygaard DNS DNS DNS DNS
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total tid bak vinner NaNs NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran NaNs NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1
Plass Navn Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Helene Thon Moland 04:08.0 (1) 03:24.4 (1) 01:25.9 (1) 08:58.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total plass per etappe 1 1 1
2 Guro Stjernvang 04:36.4 (3) 03:40.2 (2) 01:39.5 (3) 09:56.1 00:57.8
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:28.4 00:15.8 00:13.6 00:19.6
Prosent bak 11.5% 7.7% 15.8% 11.7%
Total tid bak vinner 28.4s 44.2s 57.8s
Total plass per etappe 3 2 2
3 Lise Custers Nedrebè 04:45.1 (5) 03:45.3 (3) 01:37.0 (2) 10:07.4 01:09.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:37.1 00:20.9 00:11.1 00:23.3
Prosent bak 15.0% 10.2% 12.9% 12.7%
Total tid bak vinner 37.1s 58.0s 69.1s
Total tid bak rytter foran 8.7s 13.8s 11.3s
Total plass per etappe 5 3 3
4 Margrethe Alm 04:49.8 (7) 03:56.5 (8) 01:44.9 (5) 10:31.2 01:32.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:41.8 00:32.1 00:19.0 00:30.6
Prosent bak 16.9% 15.7% 22.1% 18.2%
Total tid bak vinner 41.8s 73.9s 92.9s
Total tid bak rytter foran 4.7s 15.9s 23.8s
Total plass per etappe 7 6 4
5 Eline Moen 04:57.5 (9) 03:55.5 (6) 01:42.7 (4) 10:35.7 01:37.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:49.5 00:31.1 00:16.8 00:32.6
Prosent bak 20.0% 15.2% 19.6% 18.3%
Total tid bak vinner 49.5s 80.6s 97.4s
Total tid bak rytter foran 7.7s 6.7s 4.5s
Total plass per etappe 9 7 5
6 Silje Frøysland 04:55.3 (8) 03:48.9 (4) 01:53.2 (7) 10:37.4 01:39.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:47.3 00:24.5 00:27.3 00:33.3
Prosent bak 19.1% 12.0% 31.8% 21.0%
Total tid bak vinner 47.3s 71.8s 99.1s
Total tid bak rytter foran -2.2s -8.8s 1.7s
Total plass per etappe 8 5 6
7 Anne Bergesen 04:44.0 (4) 03:55.8 (7) 02:02.4 (10) 10:42.2 01:43.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:36.0 00:31.4 00:36.5 00:34.3
Prosent bak 14.5% 15.4% 42.5% 24.1%
Total tid bak vinner 36.0s 67.4s 103.9s
Total tid bak rytter foran -11.3s -4.4s 4.8s
Total plass per etappe 4 4 7
8 June Jansson 05:06.3 (10) 03:54.7 (5) 01:53.4 (8) 10:54.4 01:56.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:58.3 00:30.3 00:27.5 00:38.0
Prosent bak 23.5% 14.8% 32.0% 23.4%
Total tid bak vinner 58.3s 88.6s 116.1s
Total tid bak rytter foran 22.3s 21.2s 12.2s
Total plass per etappe 10 9 8
9 Monica Hultin 04:34.0 (2) 04:23.3 (12) 02:11.1 (12) 11:08.4 02:10.1
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:26.0 00:58.9 00:45.2 00:43.6
Prosent bak 10.5% 28.8% 52.6% 30.6%
Total tid bak vinner 26.0s 84.9s 130.1s
Total tid bak rytter foran -32.3s -3.7s 14.0s
Total plass per etappe 2 8 9
10 Marit Skjelbred-Knudsen 04:49.7 (6) 04:32.9 (13) 01:55.4 (9) 11:18.0 02:19.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:41.7 01:08.5 00:29.5 00:46.6
Prosent bak 16.8% 33.5% 34.3% 28.2%
Total tid bak vinner 41.7s 110.2s 139.7s
Total tid bak rytter foran 15.7s 25.3s 9.6s
Total plass per etappe 6 10 10
11 Johanna Larsson 05:19.3 (11) 04:05.8 (9) 02:10.9 (11) 11:36.0 02:37.7
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:11.3 00:41.4 00:45.0 00:52.6
Prosent bak 28.7% 20.3% 52.4% 33.8%
Total tid bak vinner 71.3s 112.7s 157.7s
Total tid bak rytter foran 29.6s 2.5s 18.0s
Total plass per etappe 11 11 11
12 Hanne Hedenstad 05:25.6 (12) 04:22.9 (11) 01:50.2 (6) 11:38.7 02:40.4
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:17.6 00:58.5 00:24.3 00:53.6
Prosent bak 31.3% 28.6% 28.3% 29.4%
Total tid bak vinner 77.6s 136.1s 160.4s
Total tid bak rytter foran 6.3s 23.4s 2.7s
Total plass per etappe 12 12 12
13 Astrid Lemme 05:28.4 (13) 04:42.5 (14) 02:11.7 (14) 12:22.6 03:24.3
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 01:20.4 01:18.1 00:45.8 01:08.0
Prosent bak 32.4% 38.2% 53.3% 41.3%
Total tid bak vinner 80.4s 158.5s 204.3s
Total tid bak rytter foran 2.8s 22.4s 43.9s
Total plass per etappe 13 13 13
14 Marita Berg 06:09.1 (14) 04:21.2 (10) 02:11.2 (13) 12:41.5 03:43.2
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 02:01.1 00:56.8 00:45.3 01:14.0
Prosent bak 48.8% 27.8% 52.7% 43.1%
Total tid bak vinner 121.1s 177.9s 223.2s
Total tid bak rytter foran 40.7s 19.4s 18.9s
Total plass per etappe 14 14 14
15 Lucie Sediva 06:29.9 (15) 04:46.7 (15) 02:22.6 (15) 13:39.2 04:40.9
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 02:21.9 01:22.3 00:56.7 01:33.3
Prosent bak 57.2% 40.3% 66.0% 54.5%
Total tid bak vinner 141.9s 224.2s 280.9s
Total tid bak rytter foran 20.8s 46.3s 57.7s
Total plass per etappe 15 15 15
16 Nina Henrichson Kresse DNS DNS DNS DNS
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Tid bak etappevinner 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:00.0
Prosent bak 0% 0% 0% 0.0%
Total tid bak vinner NaNs NaNs NaNs
Total tid bak rytter foran NaNs NaNs NaNs
Total plass per etappe -1 -1 -1