Baard Mark Hellebostad

Klubb/team: Aron Sk
Ritt: 23
Første ritt: 2014
Beste sesong: 2017
Snittplassering beste sesong: 13
Rytter-score beta : 17.49

Resultater

Dato Ritt Klasse Plassering Totaltid
2019-06-29 DrammEnduro Menn senior 12/79 23:48.0/02:03.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 10 18 10 18 8 13 12.8
Plass % av antall 12.7% 22.8% 12.7% 22.8% 10.1% 16.5% 16.2%
Tid 06:04.0 06:03.0 01:24.0 03:41.0 05:13.0 01:23.0
Tid bak etappevinner 00:29.0 00:44.0 00:08.0 00:28.0 00:18.0 00:10.0 00:22.8
Tid bak (%) 8% 12.1% 9.5% 12.7% 5.8% 12% 10.0%
2019-06-08 80/20 Bodø enduro Menn senior 13/40 22:41.0/03:16.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 12 13 20 12 13 10 13.3
Plass % av antall 30.0% 32.5% 50.0% 30.0% 32.5% 25.0% 33.3%
Tid 06:20.0 02:20.0 04:33.0 03:12.0 01:51.0 04:25.0
Tid bak etappevinner 00:48.0 00:27.0 00:48.0 00:23.0 00:23.0 00:31.0 00:33.3
Tid bak (%) 12.6% 19.3% 17.6% 12% 20.7% 11.7% 15.7%
2018-08-18 80/20 Oslo enduro Menn senior 12/96 12:08.0/00:59.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 12 14 19 26 7 12 15.0
Plass % av antall 12.5% 14.6% 19.8% 27.1% 7.3% 12.5% 15.6%
Tid 02:55.0 01:51.0 01:51.0 02:17.0 01:57.0 01:17.0
Tid bak etappevinner 00:14.0 00:10.0 00:11.0 00:17.0 00:10.0 00:07.0 00:11.5
Tid bak (%) 8% 9% 9.9% 12.4% 8.5% 9.1% 9.5%
2018-07-01 DrammEnduro Menn senior 9/89 28:52.0/02:43.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 7 8 11 9 17 24 12.7
Plass % av antall 7.9% 9.0% 12.4% 10.1% 19.1% 27.0% 14.2%
Tid 06:03.0 03:30.0 06:57.0 05:35.0 05:16.0 01:31.0
Tid bak etappevinner 00:37.0 00:16.0 00:36.0 00:32.0 00:34.0 00:14.0 00:28.1
Tid bak (%) 10.2% 7.6% 8.6% 9.6% 10.8% 15.4% 10.4%
2018-05-26 80/20 NesbyEnduro Menn senior 21/81 24:33.0/04:29.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 Snitt
Plass 15 32 24 19 29 23.8
Plass % av antall 18.5% 39.5% 29.6% 23.5% 35.8% 29.4%
Tid 07:17.0 04:04.0 03:23.0 05:13.0 04:36.0
Tid bak etappevinner 01:16.0 00:47.0 00:39.0 00:55.0 00:52.0 00:53.8
Tid bak (%) 17.4% 19.3% 19.2% 17.6% 18.8% 18.5%
2017-10-01 Ringerike enduro Menn senior 8/92 32:39.0/02:57.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 5 9 8 7 11 6 7.7
Plass % av antall 5.4% 9.8% 8.7% 7.6% 12.0% 6.5% 8.3%
Tid 04:43.0 06:55.0 04:25.0 04:55.0 07:09.0 04:32.0
Tid bak etappevinner 00:18.0 00:30.0 00:20.0 00:20.0 00:56.0 00:33.0 00:29.5
Tid bak (%) 6.4% 7.2% 7.5% 6.8% 13.1% 12.1% 8.8%
2017-09-24 Hakadal enduro Menn senior 5/88 20:56.0/01:31.0
Etappe FE1 FE2 FE3 Snitt
Plass 8 3 9 6.7
Plass % av antall 9.1% 3.4% 10.2% 7.6%
Tid 06:30.0 08:28.0 05:58.0
Tid bak etappevinner 00:29.0 00:41.0 00:48.0 00:39.3
Tid bak (%) 7.4% 8.1% 13.4% 9.6%
2017-09-09 80/20 Hafjell enduro Menn senior 13/109 23:25.0/02:23.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 Snitt
Plass 14 17 27 11 11 16.0
Plass % av antall 12.8% 15.6% 24.8% 10.1% 10.1% 14.7%
Tid 02:28.0 05:24.0 07:01.0 04:54.0 03:38.0
Tid bak etappevinner 00:13.0 00:34.0 00:49.0 00:43.0 00:23.0 00:32.4
Tid bak (%) 8.8% 10.5% 11.6% 14.6% 10.6% 11.2%
2017-07-09 80/20 Traktor enduro Menn senior 8/66 26:57.0/02:12.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 10 8 7 12 14 12 10.5
Plass % av antall 15.2% 12.1% 10.6% 18.2% 21.2% 18.2% 15.9%
Tid 06:10.0 04:59.0 03:12.0 07:06.0 03:50.0 01:40.0
Tid bak etappevinner 00:32.0 00:22.0 00:11.0 00:49.0 00:24.0 00:10.0 00:24.6
Tid bak (%) 8.6% 7.4% 5.7% 11.5% 10.4% 10% 8.9%
2017-07-01 80/20 DrammEnduro Menn senior 9/128 27:55.0/01:45.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 Snitt
Plass 14 17 10 12 10 12.6
Plass % av antall 10.9% 13.3% 7.8% 9.4% 7.8% 9.8%
Tid 05:46.0 04:27.0 06:55.0 05:16.0 05:31.0
Tid bak etappevinner 00:28.0 00:22.0 00:29.0 00:26.0 00:17.0 00:24.4
Tid bak (%) 8.1% 8.2% 7% 8.2% 5.1% 7.3%
2017-06-17 80/20 Bodø enduro Menn senior 3/65 24:18.0/01:23.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 Snitt
Plass 3 3 4 5 3 3.6
Plass % av antall 4.6% 4.6% 6.2% 7.7% 4.6% 5.5%
Tid 06:46.0 06:03.0 02:38.0 04:14.0 04:37.0
Tid bak etappevinner 00:16.0 00:26.0 00:10.0 00:15.0 00:19.0 00:17.2
Tid bak (%) 3.9% 7.2% 6.3% 5.9% 6.9% 6.0%
2017-05-21 80/20 NesbyEnduro Menn senior 45/105 21:08.0/05:12.0
Etappe SS1 SS2 SS3 Snitt
Plass 73 13 25 37.0
Plass % av antall 69.5% 12.4% 23.8% 35.2%
Tid 10:57.0 06:24.0 03:47.0
Tid bak etappevinner 03:50.0 00:39.0 00:43.0 01:44.0
Tid bak (%) 35% 10.2% 18.9% 21.4%
2016-09-17 80/20 Hafjell enduro Menn senior 16/131 21:12.0/02:24.2
Etappe FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 Snitt
Plass 24 19 16 17 16 18.4
Plass % av antall 18.3% 14.5% 12.2% 13.0% 12.2% 14.0%
Tid 03:35.3 02:52.9 07:51.6 03:50.0 03:02.2
Tid bak etappevinner 00:19.0 00:17.2 00:52.0 00:36.4 00:20.7 00:29.0
Tid bak (%) 8.8% 9.9% 11% 15.8% 11.4% 11.4%
2016-08-28 80/20 Oppdal enduro Menn senior 12/99 24:03.5/03:13.3
Etappe FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 Snitt
Plass 5 21 16 8 12.5
Plass % av antall 5.1% 21.2% 16.2% 8.1% 12.6%
Tid 04:24.5 05:43.1 09:20.7 04:35.2
Tid bak etappevinner 00:26.4 00:57.9 01:14.5 00:34.5 00:48.3
Tid bak (%) 10% 16.9% 13.3% 12.5% 13.2%
2016-06-19 80/20 Traktor enduro Menn senior 21/92 30:54.0/04:57.0
Etappe FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 FE 6 Snitt
Plass 27 26 20 23 21 20 22.8
Plass % av antall 29.3% 28.3% 21.7% 25.0% 22.8% 21.7% 24.8%
Tid 04:08.0 07:16.0 05:22.0 07:48.0 04:33.0 01:47.0
Tid bak etappevinner 00:46.0 01:16.0 00:41.0 01:29.0 00:50.0 00:15.0 00:52.8
Tid bak (%) 18.5% 17.4% 12.7% 19% 18.3% 14% 16.6%
2016-05-21 80/20 NesbyEnduro Menn senior 24/118 36:14.0/05:16.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 Snitt
Plass 29 38 43 21 19 23 28.8
Plass % av antall 24.6% 32.2% 36.4% 17.8% 16.1% 19.5% 24.4%
Tid 06:52.0 04:02.0 05:29.0 11:15.0 03:13.0 05:23.0
Tid bak etappevinner 01:10.0 00:45.0 00:50.0 01:37.0 00:36.0 00:53.0 00:58.5
Tid bak (%) 17% 18.6% 15.2% 14.4% 18.7% 16.4% 16.7%
2015-08-16 80/20 Oslo enduro Menn senior 15/178 14:47.0/01:40.0
Etappe FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 Snitt
Plass 21 26 12 21 17 19.4
Plass % av antall 11.8% 14.6% 6.7% 11.8% 9.6% 10.9%
Tid 03:21.0 01:19.0 03:37.0 02:25.0 04:05.0
Tid bak etappevinner 00:30.0 00:07.0 00:23.0 00:20.0 00:24.0 00:20.8
Tid bak (%) 14.9% 8.9% 10.6% 13.8% 9.8% 11.6%
2015-06-28 80/20 Luster enduro Menn senior 50/83 24:00.0/06:50.0
Etappe FE 1 FE 2 FE 3 Snitt
Plass 71 36 23 43.3
Plass % av antall 85.5% 43.4% 27.7% 52.2%
Tid 10:48.0 09:05.0 04:07.0
Tid bak etappevinner 04:21.0 02:13.0 00:23.0 02:19.0
Tid bak (%) 40.3% 24.4% 9.3% 24.7%
2015-05-23 80/20 NesbyEnduro Menn senior 19/176 33:23.0/05:20.0
Etappe FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 FE 6 Snitt
Plass 24 17 28 21 21 34 24.2
Plass % av antall 13.6% 9.7% 15.9% 11.9% 11.9% 19.3% 13.7%
Tid 13:30.0 02:44.0 02:58.0 06:35.0 03:54.0 03:42.0
Tid bak etappevinner 01:55.0 00:21.0 00:40.0 01:10.0 00:36.0 00:38.0 00:53.3
Tid bak (%) 14.2% 12.8% 22.5% 17.7% 15.4% 17.1% 16.6%
2014-09-21 DrammEnduro Menn senior 21/107 28:49.9/03:47.9
Etappe SS1 SS2 SS3 SS4 Snitt
Plass 12 47 24 19 25.5
Plass % av antall 11.2% 43.9% 22.4% 17.8% 23.8%
Tid 08:34.9 05:56.8 09:16.5 05:01.7
Tid bak etappevinner 00:57.6 01:05.5 01:16.2 00:47.2 01:01.6
Tid bak (%) 11.2% 18.4% 13.7% 15.6% 14.7%
2014-08-23 Sogndal enduro Menn senior 6/77 25:11.1/02:35.4
Etappe SS1 SS2 SS3 Snitt
Plass 6 6 4 5.3
Plass % av antall 7.8% 7.8% 5.2% 6.9%
Tid 08:46.6 12:03.8 04:20.7
Tid bak etappevinner 00:40.6 01:47.8 00:07.6 00:52.0
Tid bak (%) 7.7% 14.9% 2.9% 8.5%
2014-08-03 NesbyEnduro Menn senior 12/61 28:53.0/03:54.0
Etappe SS1 SS2 SS3 SS4 Snitt
Plass 10 23 32 12 19.3
Plass % av antall 16.4% 37.7% 52.5% 19.7% 31.6%
Tid 08:42.0 09:26.0 05:01.0 05:44.0
Tid bak etappevinner 00:56.0 01:45.0 01:19.0 00:45.0 01:11.2
Tid bak (%) 10.7% 18.6% 26.2% 13.1% 17.1%
2014-05-25 Oslo enduro Menn senior 24/87 14:04.0/03:40.0
Etappe SS1 SS2 SS4 SS5 Snitt
Plass 39 26 17 24 26.5
Plass % av antall 44.8% 29.9% 19.5% 27.6% 30.5%
Tid 02:57.0 05:47.0 02:50.0 02:30.0
Tid bak etappevinner 00:48.0 01:43.0 00:34.0 00:35.0 00:55.0
Tid bak (%) 27.1% 29.7% 20% 23.3% 25.0%