Fargeforklaring

15 til 5 % 5 til 0 % 0 til -5 % -5 til -10 % -10 til -15 % -15 til -20 % -20 til -25 % -25 til -35 % -35 til -45 %