Sammenlagtrot i Norgescupen

av: Knut Haugen 2022-09-21

Da pallen for de sammenlagtpallen i Norgescupen skulle annonseres etter Trysil enduro, endte feil vinner med å bli utropt i klassen for menn senior. Dette vitner om dårlig informasjon fra NCF rundt norgescupen og sammenlagt-beregning.

Akkurat hvordan detaljene i denne flausen, eller lille skandalen om man vil, ble til er det vanskelig for undertegnede å vite nøyaktig, men det som er sikkert er at i menn senior, hvor det før siste runde var jevnest, ble Jens Bergmann (SK Rye/Team skeno sfit helse) utropt som sammenlagtvinner etter at man brukte poengsum fra 4 av 5 ritt som tellende. Dette var sammenlagt-beregningen som ble brukt i gamle 80/20 enduro series og Østafjellsserien. Dette er dog ikke normal praksis for de andre norgescupene i regi av NCF, f.eks terreng rundbane, terreng maraton og landevei. I disse seriene er alle rittene tellende og etter at NCF har ajourført rankingen for enduro på hjemmesidene viser også den at alle ritt er tellende.

Riktig vinner av menn senior skulle være, og er, Kristian Holimann (SK Rye) som ble henvist til andreplassen under premieutdelingen i Trysil. Seiersmargin ble bare 30 poeng, som er utrolig lite i norgescup-sammenheng, men dessto viktigere at alle som er involvert har nøyaktig og riktig informasjon fra NCF. Undertegnede velger å legge all skyld på NCF i dette tilfellet, og ikke på arrangørene av Trysil enduro. Og jeg regner med at NCF får rettet opp dette og tatt de nødvendige telefonene til første og andreplassen.

Et annet spørsmål er om dette hadde blitt rettet av seg selv, men jeg kjenner til at flere har vært i kontakt med NCF rundt dette og krevd gjennomgang av poengsummene.

Norgescupen har generelt vært preget av mangelfull og dårlig kommunikasjon fra Norges Cykleforbund. I Master-klassene har mange vært av den oppfatning at det var en norgescup, men på direkte spørsmål fra ryttere etter Spikkestad enduro, som var nest siste runde, visste det seg at norgescupen kun gjelder for menn og kvinner senior og menn junior. Dette til tross for at det har vært meddelt at norgescup gjelder for aktive klasser med krav til helårslisens, noe master har vært. Normen for norgescup i enduro sier at Master-klassene har krav om utvidet lisens og "Det er kun sammenlagtcup for aktive klasser (der det er krav om utvidet lisens)", og senere i dokumentet skrives det "Det er ingen sammenlagtcup for turklasser". Og master-klassene er ikke turklasser.

Da er det ikke rart at master-syklister antar at de har en sammenlagtcup, etter min mening. At NCF ikke har klart å kommunisere dette på noen som helst tydelig måte, er rett og slett for dårlig og dette må endres til neste sesong. Aller helst at master også har en norgescup, men et absolutt minimumskrav er at informasjonen er krystallklar i både arrangørnorm for rittene og i annen kommunikasjon fra NCF. Det er blitt opplyst at NCF vil evalurere årets norgescup, og jeg håper det gir en del sårt tiltrengt læring fra årets serie.